Referentieperiodes voor keuring van mestopslagsystemen

Afloop eerste referentieperiode volgens paragraaf 1.2 van BRL 2344 d.d. 15-12-2012 voor opslagsystemen gebouwd na 25-10-2012:

 • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking
 • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking
 • 10 jaar voor een mestzak of een foliebassin
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin indien deze zijn aangelegd met niet-gecertificeerde folie

Na een inspectie oftewel keuring wordt een van de volgende adviezen gegeven:

 • Mestbassin en afdekking zijn goedgekeurd
 • Mestbassin en afdekking zijn goedgekeurd onder voorwaarde dat de voorgestelde verbeteringen worden uitgevoerd
 • Mestbassin en/of afdekking zijn afgekeurd totdat de vereiste reparaties zijn uitgevoerd en een herkeuring heeft plaatsgevonden
 • Mestbassin en/of afdekking kan niet meer gerepareerd worden, een nieuwe referentieperiode wordt niet voorgesteld

Na afloop van de eerste referentieperiode kunnen de volgende maximale referentieperiodes worden afgegeven:

 • 10 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking bij een in- en uitwendige inspectie, en 5 jaar bij een uitwendige inspectie
 • 5 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking (bij een metalen mestbassin is een inwendige inspectie verplicht)
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin
 • 2,5 jaar voor een mestzak of een foliebassin indien deze zijn aangelegd met niet-gecertificeerde folie

Klantenservice

0521 – 85 76 75 info@genapagro.nl

Van maandag t/m vrijdag zijn wij beschikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur voor al uw vragen