Wateropslag

De huidige weersextremen in neerslag, hitte en droogte hebben een grote impact op de landbouw. Het is meer dan ooit belangrijk dat we slim omgaan met water door onder meer een efficiënte wateropvang en -opslag. Ook kunt u winst behalen door erfemissie te verminderen en regen- en spoelwater van vuile waterstromen te scheiden. Hiermee beschikken we over meer schoon water. Genap biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor de opslag én scheiding van schoon en vuil water.

Schoon water
De periodes van verdroging en vernatting nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Genap is al decennia specialist in wateropslag voor de land- en tuinbouw. Met onze waterbassins en watersilo’s vangt u regenwater op tijdens neerslagoverschotten. Met een wateropslagvoorziening op eigen terrein zorgt u voor schoon en betrouwbaar water bij droogte of een beregeningsverbod uit oppervlaktewater en diverse andere doeleinden.

Vuil water
Erfemissie ontstaat wanneer regen of spoelwater contact maakt met mest- en voerresten, perssappen, percolaat en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater terecht komt. Milieudiensten en waterschappen vereisen dan ook een goede aanpak van vuil water. Water moet zo schoon mogelijk van het erf afgevoerd worden en als er dan toch vuile waterstromen ontstaan, moet de afstroom hiervan voorkomen worden. Bij sommige activiteiten geldt ook een opvangplicht. Met de watersilo’s en bassins van Genap bent u verzekerd van een effectieve scheiding en opvang van schoon en vuil water waardoor de erfafspoeling sterk vermindert. Bovendien kan het opgevangen erfspoelwater voor diverse doeleinden worden benut.

Water bij de mest!
Erf- of spoelwater kan heel goed worden benut voor het verdunnen van mest om deze vervolgens in het groeiseizoen verdund uit te rijden. Dit  zorgt voor een lagere ammoniakemissie, een betere stikstofbenutting en een hogere grasopbrengst. Verdunde mest is ook makkelijker te verpompen en dringt beter en sneller door in bodem en graszode. Daarbij is investeren in een systeem voor wateropslag voordeliger dan investeren in mestopslag.

Waterbassin

  • Flexibiliteit qua vorm en afmeting van bassin
  • Makkelijk en snel te plaatsen
  • Budgetvriendelijk

Watersilo

  • Snelle montage
  • Budgetvriendelijk
  • Controle over de hoeveelheid en kwaliteit water

Klantenservice

0521 – 85 76 75 info@genapagro.nl

Van maandag t/m vrijdag zijn wij beschikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur voor al uw vragen